Bläse

Norr om kalkmuséet, kör ner på stranden vid stängslet som fallit ner och kör ca 200 m norrut, det finns några lämningar av militära värn som man kan ta sikte på. Långgrunt men mycket fint med små pallkanter, ca 25 m djupt.