Stort ångfartyg som ligger på 28 meters djup sydost om Gotland. Delvis välbevarat med en stor ratt och ångpannorna kvar.

Förlist 15 nov. 1879  
Vrakfakta: Plats:
Ca 3,5 distans ost Närshamn. 
Djup max: 29 meter 
Djup min: 24 meter 
Vraktyp: Ångfartyg 
Skick: Skrov helt 
Längd: 85,3 meter 
Bredd: 10,6 meter 
Material: Stål & Trä 
Vrakhistoria:

Lördag 15 november 1879 grundstötte och strandade ångaren Castlewood i nordostlig snöstorm pá Lausholmar. Rev upp botten i maskinrummet och besättningen övergav fartyget i egna livbåtar. Castlewood gled av grundet och drev ut till havs dar det sjönk tre nautiska mil sydost om Närsholms fyr på 15 famnars, 27-28 meters, djup. Castlewood, med befälhavare Henry Miller, var på resa från Kronstadt till Rotterdam med en last av 22000 tunnor råg och 4000 tunnor linfrö Haveriauktion hölls måndagen 15 december i Ronehamn på två större livbåtar med inventarier. Hade London som hemmahamn, redare var Chapman & Miller Byggd 1878 hos Leslie i Newcastle av järn med måtten 85,3×10,6×7,4 meter. 1228 Nrt, 1896 Brt, tvåcylindrig compoundmaskin på 200 hk från Black Hawthorn & co, två däck Från Kronstadt till Rotterdam