Luften/gasen i våra flaskor måste ju komma dit på något sätt och kompressorn är det hjälpmedel vi använder. Den här kursen tar upp regelverk kring kompressorer och hur vi går tillväga för att fylla våra flaskor. Det finns en uppsjö av kompressorer, både de som är eldrivna och de som är bensin- eller dieseldrivna, och som är gjorda för att fylla nitrox/helium mm. Vi kommer att titta generellt på klubbens egna kompressorer som är avsedd för vanlig luft. Självklart kommer vi också att fylla luft så att du som går kursen även får praktisk erfarenhet.

För att få tillgång till klubbens kompressor och fylla själv så måste man genomgå GDKs kompressorkurs hur kompressorn används och dess skötsel. Man måste iaktta försiktighet när man handskas med komprimerade gaser.’

Lite ur kursens innehåll;

 • Grundläggande teori bakom kompressoin och kompressorer
 • En översikt över hur en kompressor är konstruerad och dess delar
 • Risker och faror med gasfyllning
 • Lagar, regler och standards
 • Luften/komprimerad gas
 • Flaskor och tryckbehållare
 • Fyllning av luft från kompressor
 • Löpande underhåll av kompressorer
 • Kontoll av olja och oljebyte
 • Kontroll av filter och filterbyte

Kostnad:

Kursen är gratis

När:

Datum och tid kommer meddelas

Vart:

Klubbolkalen, Holmen, Visby hamn

Förkrav:

 • Betalande medlem i Gotlands dykarlubb
 • Minst 18 år
 • Dykcertifikat

Intresseanmälan

Skicka intresseanmälan till info@gotlandsdykarklubb.se

OBS: 

Är man luftfyllare i klubben så förväntas man hjälpa till och fylla luft åt andra medlemmar och inte endast för att fylla sin egen flaska. Man får endast fylla luft åt betalande medlemmar i Gotlands dykarklubb.