Fridykning är dykning utan lufttuber och på ett andetag. För att dyka på ett andetag tränar man teknik och kondition och att behålla lugnet i vattnet. Samtidigt som du fridyker lär du dig hur din kropp fungerar och hur viktig andningen är. Utrustningen är anpassad efter fridykning och består av mask, snorkel och fenor. För utomhusdyk finns det olika dräkter anpassade efter väder och klimat.

Börja fridyka

För tillfället så erbjuder Gotlands Dykarklubb endast fridykning för barn och ungdomaroch man ska vara minst sju år och kunna börja hos oss. I barngruppen och snorkelskolan blandas övningarna med lek. Därefter fortsätter man till ungdomsgruppen där träningen blir mer avancerad och målinriktad men fortfarande innehåller lekfulla inslag.

Träningstider

Vår inomhusträning hålls på Solbergabadet i Visby på söndagar under vinterhalvåret. Dessa tider följer skolterminerna med några undantag. Vi har tre olika nivåer på vår träning:

Barngruppen

Fridyker söndagar 16.00-17.00
I denna grupp går du från nybörjare till trygg och duktig fridykare. För att börja i denna grupp rekommenderar vi att man är ca 10 år.
Du måste vara simkunnig och kunna simma minst 200 meter.

Ungdomsgruppen

Fridyker söndagar 16.00-17.00
Denna grupp är en fortsättning på barngruppen och här fördjupar vi oss i alla de moment
du lärde dig i barngruppen. Har du mycket goda förkunskaper kan du börja direkt i denna grupp.

Snorkelskolan

För dig som är lite yngre och vill bekanta dig med vattnet, prova på fridykning och lära dig några grundläggande moment. Tränar söndagar 16.00-17.00. Denna grupp välkomnar yngre barn ca 7-9 år. Man ska kunna simma 50 meter.

Föräldrarinformation

Till dig som har barn som vill börja fridyka 

Fridykning är en sport som i stort sett kan utövas av alla, ung som gammal, under förutsättningen att intresset finns. Barn i lägre åldrar kräver ständig uppsikt eftersom badhusmiljön kan vara en riskfylld miljö att röra sig i. Våra ungdomsledare har uppsikt över de barn och ungdomar som rör sig i bassängen och som deltar i den gemensamma träningen, önskar man inte delta i den gemensamma träningen är det förälders ansvar att ha översikt över sina barn.

För att börja fridyka i en förening och ta del av deras verksamhet måste man bli medlem. Det innebär även att ni är försäkrade när ni tränar eller deltar i en föreningsaktivitet.

Före ett köp av utrustning är det en stor fördel om ni kan få prova utrustningen. Vi har i föreningen fridykarutrustning, dvs mask, snorkel och fenor, som ni kan få låna det första träningstillfällena. Fråga en fridykarinstruktör efter tips och råd. Avvakta därför med att köpa utrustning till efter första eller andra träningstillfället. Det är viktigt att köpa fridykarutrustning av god kvalité och optimal passform. Några gånger per termin går vi ut och köper in utrustning gemensamt och vi kan då få bra rabatter samt bidrag till fridykarutrustning.

Trygg idrott

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Gotlands Dykarklubb arbetar för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening.

Krav på registerutdrag

Alla inom Gotlands Dykarklubb som har uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa begränsat registerutdrag ur belastningsregistret, något som vi kontrollerar varannat år. Beslutet gäller emellertid inte personer som är under 15 år och därför inte uppnått straffbarhetsåldern i Sverige.