Esk Queen som var ett engelskt fartyg, lastat med 2000 ton kalksten som gick på Brittgrund, mellan Smöjen och Grauten 1969. Hon stod kvar på grundet cirka ett halvår innan hon bröts sönder och sjönk. Idag så finns endast förskeppet kvar nedanför grundet på 12-19 meters djup. Resten av fartyget har smulats sönder av vädrets makter.

Förlist 1970  
Vrakfakta: Plats:
Brytgrund mellan Smöjen och Grauten. Fören ligger på Norrsidan mellan 12-19 meters djup. 
Djup max: 19 meter 
Djup min: 6 meter 
Vraktyp: Lastfartyg 
Skick: Hela fören intakt 
Längd: ? 
Bredd: ? 
Material: Stål 
Vrakhistoria:
Gick på grundet 1969. Stod där ungefär ett halvår innan hon bröts sönder och sjönk.

Läs mer om vraket på dykarna.se