Gotlands Sportdykarklubb (GDK) bildades 1958 under namnet Grodan av några entusiastiska sportdykare och är en av Sverige äldsta dykarklubbar

En del av Svenska Sportdykarförbundet

I dag har klubben nästan 60 medlemmar i olika åldrar. All verksamhet inom klubben sker genom ideellt arbete grundat på medlemmarnas intresse för dykning och är ansluten till både SSDF (Svenska Sportdykarförbundet) och RF (riksidrottsförbundet). Är man medlem i Gotlands Dykarklubb blir man automatiskt ansluten till SSDF, vilket innebär att man är försäkrad i de fall en olycka skulle ske. Det finns även andra trevliga fördelar med att vara en del av SSDF. Man får bland annat dyktidningen Sportdykaren gratis, rabatter på butiker inom dyksport och medicinsk rådgivning av specialiserad läkare för att nämna några.

Vi ställer heller inga krav på certtillhörighet bland våra medlemmar, vi har folk från CMAS, PADI, NAUI såväl som IANTD eller någon annan utbildningsorganisation.

Alla är välkomna. 

Upplev undervattensvärlden med oss

Vår vision

Gotlands Dykarklubb skall vara det bästa alternativet inom vårt primära verksamhetsområde, d.v.s bedriva idrotter som sportdykning och fridykning på Gotland. Vår ambition att vi alltid skall erbjuda aktiviteter med välutbildade och motiverade ledare som skall garantera en väl fungerande verksamhet inom alla de områden GDK bedriver.

Säkerhet

Vi sätter säkerheten främst genom att följa de rekommendationer enligt SSDF:s Dykpraxis för dykning i nordiska vatten. Det skall finnas tillgång till säkerhetsutrustning, oxygenterapiutrustning och första hjälpen utrustning. Våra medlemmar erbjuds varje år att delta i HLR-utbildning

Arrangemang

Verka för att attrahera, stötta och aktivera nya och gamla klubbmedlemmar för att ta oss ut på vrak- och naturdyk runt Gotland. En gång per år har vi läger på Fårö. Vi har utfärder varje månad eller ibland oftare. Under vinterhalvåret erbjuder vi bassängträning.

Miljö

Vi värnar om Östersjön med sitt speciella växt- och djurliv och vi skall vara engagerade i miljöfrågor och vill även väcka intresse för den fantastiska värld som finns under ytan och att alla vill värna om den.