Östersjön är världens näst största brackvattenshav med en blandning av sött och salt vatten

Det finns många olika dykplatser på Gotland med vattendjup från 5 m till över 50 m, när det gäller stenbrott och insjöar varierar djupen mellan 4 m till 10 m.

Dykplatserna erbjuder en stor variation av undervattenslandskap med ravinliknande och pallkanter, bergssprickor och stora stenblock, små grottor, ihåliga stenblock etc. Sandbotten är mindre vanligt på Gotland men förekommer på några ställen och på de djupa delarna av Fårö.

De flesta dykplatser leder mer eller mindre omedelbart eller snabbt till det “önskade” djupet efter en kort vandring på pallen i knä-djupt vatten.

Att hitta de olika dykplatserna på Gotland är inte svårt, det kan ibland vara nödvändigt att titta närmare på kusten, vattnet och karta vid varje dykplats och jämföra dessa med varje dykplats beskrivning. Nu finns många hjälpmedel för att orientera sig i förväg, med hjälp av Eniro och Google Earth kan man planera vart det är bäst att parkera och gå i vattnet. Eller på plats är det bra att ta en titt på vattnet från en höjd och då dra slutsatser om vart det kan vara lämpligt att gå i, baserat på vattnets färg, skuggor och vågorna.

Läs mer om livet i östersjön i vattenkikaren

Föreskrifter

Då de flesta dykplatserna ligger inom naturreservat eller strandskyddsområde och för allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

Inom naturreservat:

  • föra motordrivet fordon utanför anvisad väg och parkeringsplats,
  • ställa upp eller parkera husvagn eller övernatta i husbil,
  • tälta,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, plocka eller gräva upp växter, göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

 Inom Strandskyddområde:

  • man får parkera precis intill vägen inom strandskyddsområden om du är säker på att det inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen. Tänk på att ett fordon även kan skada klapperstensvallarna/stranden