Som sportdykarmedlem i GDK har man tillgång till luftfyllning. Vi har även möjlighet att erbjuda Nitrox och Trimix. I medlemskapet ingår även att man blir ansluten till de försäkringar och dumpningsfonder som SSDF har. Som medlem blir du en del av klubben och en del i dess verksamhet. Du får tillgång till organiserade dykaktiviteter och dykningen blir då inte bara säkrare utan också roligare. Då klubbens verksamhet är ideell genomförs alla aktiviteter utan onödiga kostnader och alla kan vara delaktiga i verksamheten.

Varför skall man bli medlem i Gotlands Dykarklubb och vad får jag egentligen för mina pengar, när jag betalar medlemsavgift till klubben?

Att vara med i en sportdykarklubb är framförallt för att träffa och umgås med likasinnade som brinner för dykning. Men det finns även andra rent praktiska fördelar med att vara med i en klubb.

 • Båtutfärder till mycket bra pris
 • Pooltid i Solbergabadet
 • En klubb hjälper dig att vara med och utveckla din hobby så långt som du själv är beredd att gå.
 • En klubb ger dig också ett kostnadseffektivt sätt för dig att utöva din sport.
 • Du har också stora möjligheter att utvecklas då du har möjlighet att träffa många utövare och inte bara under själva dyket.
 • För att kunna ha en aktiv klubb så har vi därför satsat på att äga vår utrustning.
 • Som medlem i Gotlands Dykarklubb blir du även medlem i SSDF, Svenska Sportdykarförbundet. Vilket innebär att man får en försäkring som gäller vid dykning. 
 • Genom medlemskap i GDK har du möjlighet att fylla luft billigare och nyttja klubbens kompressor. Medlemmar får även tillgång till klubbens träningstid i badhuset i Visby.
 • Dessutom får man andra medlemsförmåner, som bl.a. dykmedicinsk rådgivning och rabatter. 

Som medlem har du möjlighet att vara med att bygga upp klubbens framtid, ju fler aktiva medlemmar ju större utbud kan vi erbjuda. Vi premierar aktiva medlemmar och därför försöker vi hålla t ex kostnaden för våra utfärder till ett minimum och är bara till för självkostnader. 

Medlemsavgifter

Vår medlemsavgift är uppdelad i olika avgifter. Du betalar dels själva medlemsavgiften och dels en avgift för att få fylla luft (denna del är frivillig, men utan den får man inte fylla från kompressorern). Samtliga avgifter gäller för 1 kalenderår (dvs till kalenderårets slut, 31 december.)

Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 december samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen. 

Medlemsansökan

När du bestämt dig för att bli medlem så är det enklaste att du anmäler dig genom att betala in medlemsavgiften via klubbens plusgiro. Därefter skickar du ett mail till info@gotlandsdykarklubb.se med kompletterande uppgifter så vi kan kontakta dig.

Gör så här:

 1. Ta reda på vilka avgifter du ska betala genom att läsa mer ovan för varje medlemsskap.
 2. Betala in avgiften enligt den kategorin ovan du anser dig tillhöra till vårt plusgiro 188750-4.  Skriv ditt namn samt medlemsavgift på betalningen.
 3. Skicka ett mail till info@gotlandsdykarklubb.se, där du skriver med ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer. – Skriv vilket medlemskap inbetalningen avser.
 4. När det gäller familjemedlemskap så måste ni skriva med alla som skall vara medlemmar.
 5. Välkommen till Gotlands dykarklubb

Medlemskapets längd

Medlemskap och försäkringen gäller sedan året ut (dvs till kalenderårets slut, 31 december.)

Personuppgifter

Medlem samtycker till att Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) antecknar personuppgifter i SSDF:s register samt att uppgifterna, inom ramen för SSDF:s verksamhet, även offentliggörs oavsett framställningsform.