Vår klubb har en kompressoranläggning i klubblokalen där du kan fylla på luft. Du kan antingen betala per fyllning eller köpa ett luftkort. Luftkort har en årsavgift och ger dig obegränsat antal luftfyllningar men för att inneha ett luftkort krävs ett medlemskap i GDK. Om du hellre vill betala per gång går det också bra. Vi kan även fylla syrgas, nitrox och trimix.

När

Luftfyllning sker i samband med någon av våra klubbaktiviteter eller i samråd med en luftfyllare då vi närvarande inga speciella fyllningstider så man får kontakta någon av respektive ansvarig i god tid, för att få sina flaskor fyllda. Tider för luftfyllning meddelas via facebookgruppen

Priser för luftfyllning

Betalning av enskilda luftfyllningar med Swish 0707413930. Märk inbetalningen med namn & luftfyllning

Alla luftfyllningar räknas oavsett flasktryck innan fyllning

Medlem 
– Enkelflaska 2-15 liter:50 kr/flaska
– Dubbelpaket190 kr/paket
– Luftkort2300 kr/år
  
Ej medlem 
– Enkelflaska 2-15 liter:90 kr/flaska
– Dubbelpaket1130 kr/paket
– Luftkort2Ej möjligt
  1. Dubbelpaket räknas som 2×8 liter eller större. Om flasktrycket innan påbörjad fylning överstiger 130 bar debiteras fyllningen som en enkelflaska.
  2. Luftkortet är personligt. Detta innebär att du kan fylla dykflaskor, som du själv använt eller avser att använda, obegränsat antal gånger under året. För att inneha ett luftkort krävs ett medlemsskap i GDK.

Endast personer som har deltagit i GDK kompressorkurs får hantera/använda kompressorn. Medlem har även möjlighet att kvittera ut en egen nyckel för att få tillgång till luftfyllning 24h/dygn.

Luftfyllare

Tord Johansson 070-584 07 19
Ulf Lavergren 070-685 97 77
Henrik Malm 070-797 73 73
Peter Goblirsch 076-343 12 26
Anders Nyberg 070-741 39 30