Vraket vid Fårö Misslauper.

Lastångaren Vulcan byggdes i Bremen av A.G WESER år 1872 . Vulcan var liksom Princess på resa från Kronstadt med spannmål i lasten, men till Bremen,  Hon gick på Fårö Misslauper den 28 maj 1873 och hon kantrade och sjönk därefter.

I Gotlands Allehanda beskrivs att ”Tyska ångfartyget Vulkan, kommande från Kronstadt med femhundra tons råglast och destinerad till hemorten Bremen, strandade under stark tjoka den 28 dennes vi Missloper å Fårön. Fartyget kantrade och gick med mast och skorsten under vatten. Dykarebåtarne Neptun och Poseidon anlände båda straxt derefter till strandningsstället, men man hyser föga hopp om ångarnes räddning” (Gotlands Allehanda 1873-05-31).

Vraket efter Vulcan är bevarat till en längd av cirka 40 meter, av den ursprungliga fartygslängden på 45 meter även om vraket är rejält sönderslaget. Det centrala vrakområdet ligger på cirka 18-20 meters vattendjup. Både delar av förstäv, akter med roder samt hela ångpannan med maskin finns bevarade. Fartygslämningen är byggd i järnplåt, nitad och med järnspant.  I övrigt är vraket söderslaget

Hör även om vraket på Radio Gotland

Förlist 28 Juni 1873  
Vrakfakta: Plats:
Vid ost sidan av Fårömissloper som ligger sydost fårösund. 
Djup max: 19 meter 
Djup min: 15 meter 
Vraktyp: Ångskonert 
Skick: Tillplattat 
Längd: ? 
Bredd: ? 
Material: Järn & Trä 
Vrakhistoria:
Gick på Fårömissloper vid tjocka. kaptenen W. Work’s fartyg var på väg mellan Kronstadt och Bremen lastad med råg. Hon sjönk efter några timmar.