Östersjön är ett fantastiskt hav på många sätt. Det är unikt med sitt speciella växt- och djurliv, men det har också kallats ett av världens mest förorenade hav i världen. Vilka är de stora miljöriskerna och vad kan vi göra för att minska miljöproblemen i Östersjön. Marin nedskräpning är ett globalt problem som inte känner några nationella gränser, nedskräpningen är inte begränsad till våra hav utan även sjöar och vattendrag. Det är en ohållbar utveckling, och den kan bara bromsas genom kunskap och agerande, på alla ledder i samhället.

Om du vill läsa mer om nedskräpning i Östersjön eller kanske engagera dig mer i dessa frågor så finns det mer att läsa nedan