Gotlands Dykarklubb i samarbete med RF-SISU Gotland erbjuder vi utbildning för medlemmar i att hantera Hjärt-Lungräddning, (HLR) vid akut sjukdom och olycksfall i väntan på ambulans.

Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter i gång HLR, hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus – du kan vara den som kan ingripa.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra HLR, Hjärt- lungräddning, stabilt sidoläge och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Omfattning

ca. 2 timmar teori och praktik

Övrigt

För att genomföra en utbildning så krävs det minst 3 deltagare

Kostnad

Kostnadsfri