Enstjärnigt CMAS dykcertifikat är grundkursen i sportdykning inom SSDF/CMAS. Dykare med dykteknisk utbildning och kompetens för användande av dykutrustning samt med kunskap om de risker dykning innebär. Dykaren kan genomföra dyk med direktuppstigning, använda luft som andningsgas och dyka till maximalt 20 meters djup.

Grundkravet för att få börja kursen är att man har fyllt minst 14 år, att man kan simma minst 200 meter och att man har genomgått en godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enligt SSDF:s rekommendationer. Denna kurs tar lite längre tid och är mer omfattande än exempelvis PADI, bl.a. så ingår HLR redan i grundkursen.

Förutsättningar

Grundkravet för att få börja kursen är att man

 • Dykeleven skall ha fyllt 14 år innan utbildning påbörjas.
 • Dykelev under 18 år skall ha vårdnadshavares medgivande.
 • Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav
 • Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”.
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

På grundkurser med Gotlands Dykarklubb finns gärna 1 hjälpinstruktör per 2 elever förutom instruktören vilket sörjer för hög säkerhet och individuell träning. Pool träning sker i Solbergabadet. De första övningsdyken i öppet hav brukar genomföras i närheten av Visby, och de avslutande dyken görs på norra Gotland där Östersjöns bästa dykvatten finns.

Kursen innehåller

2 Teorilektioner, 5 Praktiklektioner i pool, 4 Dykövningar i öppet vatten, 15 E-learning moduler & Hjärt-Lungräddningskurs

Teoretiska kunskaper

Hela teorin kan genomföras i SSDF:s e-learningmodul. Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:

 • Svenska Sportdykarförbundet och föreningarna, vilka aktiviteter som bedrivs av dykare samt vidareutbildning som dykare.
 • Dykutrustningens funktion.
 • Tryck och flytkraft.
 • Regler för säker dykning.
 • Dyktabeller och loggbok.
 • Livräddning och HLR (Hjärt-Lung Räddning).

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna sätta samman, använda och vårda sin dykutrustning.
 • Kunna assistera en parkamrat från botten till land/båt.
 • Kunna utföra nöduppstigning.
 • Kunna deltaga i en övervakad organiserad dykning.
 • Ha genomfört minst fyra dyk i öppet vatten.

Anmälan

Klicka på ”Bli medlem” och fyll i kontaktuppgifterna.
Schemat för teori- och praktiklektioner görs upp i samförstånd mellan lärare och elever.
Om ni har några frågor så kan ni kontakta info@gotlandsdykarklubb.se

Kostnad

Kostnaden för kursen är totalt 4 500 kronor (med torrdräktskurs 5 300 kronor )

Vad ingår och vad ingår inte

Hyra av flaska, väst, vikter samt regulator under utbildningstiden ingår. Dräkt till utedyken kan tillkomma beroende på storlek. Eleven bör ha egen ”lilla utrustningen” (även kallad ABC), mask, snorkel samt fenor vid bassängdyken. Vi tipsar dig gärna om denna utrustning. Det finns att låna om ni inte har egen.

Medlemskap i Gotlands Dykarklubb

När du genomför/genomfört kursen blir du medlem i Gotlands Dykarklubb för innevarande år. Som medlem har du försäkring, centrala förmåner och rabatter,  gratis luftfyllning (luftkort) och rätt att delta i klubbens övriga aktiviteter, totalt värt 835 kronor.