Ett trevligt och enkelt naturdyk, man hoppar i vattnet vid trappan bredvid “slipen” och dyker ner på par meters djup. Håll höger och ut genom rännan. Varierande botten med sand och berg/häll. Växlande vegitation av blåstång och inslag av bandtång/ålgräs. Runt ålgräset kan man finna kantnål. Maxdjup 6 meter.

Inne i hamnen växer det stora mängder Borstnate