Styrelse och övriga funktioner 2022

 GDKs styrelse:

Ordförande:Anders Nyberg           0707-413 930
Ledamot/kassör:Henrik Malm 0707-977 373
Revisor: Rolf Stals  
Revisorsuppleant: Peter Goblrisch
Styrelsesuppleant:Michael Nilsson
Valberedning: Tord Johansson & Åsa Englund
Ungdomsledare:Niclas Forsman0705-444 000
KlubbsäkerhetsombudOla Boberg