Priser för luftfyllning

Betalning av enskilda luftfyllningar med Swish 0707413930. Märkinbetalningen med namn & luftfyllning

Alla luftfyllningar räknas oavsett flasktryck innan fyllning

Medlem 
– Enkelflaska 2-15 liter:50 kr/flaska
– Dubbelpaket190 kr/paket
– Luftkort2300 kr/år
  
Ej medlem 
– Enkelflaska 2-15 liter:90 kr/flaska
– Dubbelpaket1130 kr/paket
– Luftkort2Ej möjligt
  1. Dubbelpaket räknas som 2×8 liter eller större. Om flasktrycket innan påbörjad fylning överstiger 130 bar debiteras fyllningen som en enkelflaska.
  2. Luftkortet är personligt. Detta innebär att du kan fylla dykflaskor, som du själv använt eller avser att använda, obegränsat antal gånger under året. För att inneha ett luftkort krävs ett medlemsskap i GDK.