En gammal kalkutskeppningshamn. På land finns några kalkbrott som det dock är dykförbud i. Man dyker i havet på en vägg som går ner till 12 meter med flera överhäng. På den fina sandbotten brukar det finnas gott om flundror. Resterna av en brygga ligger också kvar på botten.