Bara spanten är kvar av detta vrak som sticker upp ur vit sandbotten som skelettet efter en stor dinosaur, ett mycket vackert dyk.

Förlist 11 Juni 1890  

Vrakfakta:
Djup max: 20 meter 
Djup min: 3 meter 
Vraktyp: Bark 
Skick: Skelett helt 
Längd: ? 
Bredd: ? 
Material: Trä 

Plats:
Ligger vid 2,8 meters grundet ost Östergarnsholme. Närmaste hamn är Herrvik. Det finns bra läggningsplats för båt. 

Vrakhistoria:
Finska barken var på resa från Kronstadt. Lastad med bräder och plank. Barken var på 536,76 tum.