Parkera vid parkeringsplatsen och här finner man inte så fullt så branta pallkanter, här sluttar botten ner mot ca 27 m.

Langhammars naturreservat