Då Gotlands Dykarklubb inte ställer några krav på certtillhörighet bland våra medlemmar kan vi givetvis förmedla följande kurser som kommer arrangeras i samarbete med extern instruktör men givetvis en del förmåner genom klubben. Om man finner någon kurs intressant så kontakta klubben om vilket certifikat som önskas.

Grundkurs Open Water Diver6 500 SEK
Advanced Open Water Diver 4 500 SEK
Rescue Diver4 300 SEK
Divemaster5 000 SEK
Dry Suit Diver (Torrdräkt)2 000 SEK

Anmäl er till en Padi kurs enligt listan ovan och vi bjuder på ett medlemskap i Gotlands Dykarklubb värt 835 SEK.