Fin vegetation max 15m, Axelsro, dykmålet man alltid kan åka till utan större planering pga dess närhet. Dykningen är mellan 3-11 m djup. Platsen är känd för sin otroligt vackra bottenstruktur med smågångar och stenatoller som man kan simma i och runt. Området har ett rikt fiskliv med plattfisk, simpa, tånglake, stenbit m m . En liten svårighet är att ta sig ner till stranden.