PADI Open Water Diver är grundkursen du går för att bli en dykare.  Efter dykkursen är du tränad att dyka till 12 alternativt 18 meter beroende på ålder i hela världen och erhåller ett internationellt dykcertifikat Open Water. 

Förutsättningar

Grundkravet för att få börja kursen är att

  • 15 år gammal (från 12 år efter särskild överenskommelse)
  • Dykelev under 18 år skall ha vårdnadshavares medgivande.
  • Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt PADI:s krav

På grundkurser med Gotlands Dykarklubb är det max 2 elever per instruktör vilket sörjer för hög säkerhet och individuell träning. Pool träning sker i Solbergabadet. De första övningsdyken i öppet hav brukar genomföras i närheten av Visby, och de avslutande dyken görs på norra Gotland där Östersjöns bästa dykvatten finns.

Kursen innehåller

Kursen omfattar fem bassänglektioner och fem teorigenomgångar, samt fyra dyk i havet. 

Den teoretiska delen består av självstudier av 5 teorimoduler som vi också går igenom på teoripassen. Varje modul bygger vidare på den föregående och ökar din kunskap successivt. Under Confined och Open Water dyken lär du dig alla de praktiska färdigheter som krävs.

Confined water -5 dyk

Confined Water innebär att vi dyker i en kontrollerad miljö som en pool eller ute där liknande förutsättningar råder och det är här vi börjar.

OPEN water – 4 dyk

Open Water innebär att vi dyker ute i öppet hav efter att vi fått nödvändiga färdigheter och byggd goda vanor under våra Confined Water dyk.

Utrustning

Under utbildningen får du låna den utrustning som krävs för kursen men du kan med fördel köpa din egen mask, snorkel och fenor för att ha utrustning som passar just dig – något vi givetvis hjälper dig med.

Vad ingår och vad ingår inte

Hyra av flaska, väst, vikter samt regulator under utbildningstiden ingår. Dräkt till utedyken kan tillkomma beroende på storlek. Eleven bör ha egen ”lilla utrustningen” (även kallad ABC), mask, snorkel samt fenor vid bassängdyken. Vi tipsar dig gärna om denna utrustning. Det finns att låna om ni inte har egen.

Certifiering

När du har klarat samtliga kunskapskrav och praktiska färdigheter i kursen blir du certifierad PADI Open Water Diver

Medlemskap i Gotlands Dykarklubb

När du genomför/genomfört kursen blir du medlem i Gotlands Dykarklubb för innevarande år. Som medlem har du försäkring, centrala förmåner och rabatter,  gratis luftfyllning (luftkort) och rätt att delta i klubbens övriga aktiviteter.

Kostnad

Kostnaden för kursen är 6 500 SEK