Förliste 1888 utanför Östergarn och var ett 82 meter långt segelfartyg konverterat till ångdrift. Hon var lastad med havre.

Ångaren Princess byggdes och sjösattes år 1869 på varvet Humphrys & Pearson i Hull, England. Princess var på väg från Kronstadt (St Petersburg) till London med en last av havre när det 23 juli 1888 förliste vid Östergarnsholme efter grundstötning. Dagen efter bröts fartyget av på mitten, akterskeppet sjönk medan förskeppet blev kvar på grundet. Neptunbolaget hade svårt att undsätta det strandade fartyget p.g.a. det rådande vädret. Men man kunde bärga delar av spannmålen, samt ankare och kätting.  

Det som återstår av Princess ursprungliga längd på 75 meter är en cirka 45 meter lång fartygslämning, som är bevarad från aktern och fram till pallkanten där det slutar och är avbrutet. Vrakområdet ligger på cirka 18-21 meters vattendjup, men rodret sticker upp till omkring 15 meters vattendjup. Fartygslämningen är byggd i järnplåt, nitad och med järnspant och däcksbalkar i järn. En större mängd breda (20-30cm) plankor och andra timmer i vraket tyder på att däcket har varit i trä, andra träplankor är delar av lasten. På styrbords sida i det förliga vrakområdet är järnplåtarna utfläkta och fartygets skrovsidor har ”sjunkit” ihop eller fläkts ut, men reser sig ända upp ett par meter över botten.   I övrigt är vraket söderslaget

Förlist 23 Juli 1888  
Vrakfakta: Plats:
Väst 3,2m grundet öster om Östergarnsholme 
Djup max: 21 meter 
Djup min: 3.6 meter 
Vraktyp: Ångfartyg 
Skick: En jättehög med Trä & Järn 
Längd: 75,6 meter 
Bredd: 9,8 meter 
Material: Järn & Trä 
Vrakhistoria:
Hemmahörande i Hull med Kaptenen James Webb. Var på resa mellan Kronstudd till London med havre i lasten. Gick på grund den 23, bröts av på mitten den 24 och sjönk. Fartyget var på 1212 Br.ton och byggd 1869 i Hull. Lastad med 15 000 tunnor.